Hlavní strana » FYZIKA MIKROSVĚTA » JADERNÁ FYZIKA » Využití radionuklidů
« »

Využití radionuklidů

Jaderná energetika není jediným způsobem využití výsledků jaderné fyziky. Další takovou rozsáhlou oblastí je využívání radionuklidů, přirozených i umělých v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Uveďme některé příklady, které využívají některé vlastnosti jaderného záření.