« »

Fyzikální spouštění

V této fázi, která následuje po kompletním vyzkoušení jaderné elektrárny, musí již plně fungovat havarijní systém a musí být zapojen do činnosti. Při zkoušení průběhu jaderné reakce se totiž může stát, že špatně určíme polohu regulačních tyčí, systém se stane nadkritickým (jaderný reaktor bude v daný okamžik obsahovat nadkritické množství materiálu) a při absenci havarijního systému by došlo k výbuchu.

Při fyzikálním spouštěním se musí pověření pracovníci dokonale naučit ovládat jaderný reaktor a celou elektrárnu. Na základě automatického hlášení určité poruchy musí tuto poruchu správně dešifrovat a přijmout příslušná bezpečností opatření. Proto musí dokonale zvládnout činnost jaderného reaktoru:

1. kalibrace regulačních tyčí - nutno zjistit, o kolik která tyč sníží multiplikační faktor k;

2. z počtu rozpadů (i naměřených mimo jadernou elektrárnu) je nutné určit počet aktivních částic a na základě toho určit prostorové rozdělení toku tepla;

3. na základě manipulace s regulačními tyčemi a jejich počtu zasunutých do reaktoru přesně popsat, co se děje v reaktoru, jak reaktor na manipulaci s tyčemi reaguje, …;

Podobně řidič automobilu nejdříve vyzkouší chování svého vozidla na ledu a teprve potom s ním začne na ledové ploše provádět kaskadérské kousky!

4. na základě akustických metod lze odhalit řadu poruch.

Např. řidič automobilu dokáže sluchem též dešifrovat řadu poruch.