»

Kompletní vyzkoušení

V této fázi se kontroluje zejména:

1. shoda celého objektu s plánem;

2. kontrola čistoty;

Nezapomněl někdo něco v místech, kde to později nebude vidět a může to způsobit nedozírné škody? V primárním okruhu, v sekundárním okruhu, …

3. správné zapojení kabelů - testuje se opět shoda elektrického zapojení s plánem;

Stiskem vypínače se rozsvítí, zapne resp. vypne, … správný spotřebič; …

4. hermetičnost ochranné obálky - testuje se pomocí helia, které je lehké, snadno proniká materiálem a je možné jej zjišťovat také spektroskopicky;

5. charakteristika čerpadel (hlavně primárního chladícího okruhu) - závislost mezi nasátím a výtlakem, …;

6. odolnost obálky (kontejnmentu) - testuje se v průběhu výstavby na modelech v laboratoři. Při zkouškách se berou v úvahu ty nejhorší možnosti, které mohou nastat.

Ukazuje se, že nejničivější je rotující motor letadla, protože má největší energii. Z toho vyplývá i tloušťka betonové obálky: 140 cm.

V souvislosti s okolnostmi, které je nutné brát při projektování jaderné elektrárny do úvahy, se počítá pravděpodobnost výskytu všech negativních příhod. Má-li určitá negativní příhoda pravděpodobnost výskytu  za rok a menší, není nutné tuto negativní příhodu nadále brát v úvahu.

Událost s pravděpodobností výskytu  za rok je událost, která se opakuje průměrně jednou za  let.

Při projektování jaderné elektrárny se musí brát v úvahu řada těch nejhorších variant a zkoumat nejrůznější aspekty - vzdálenost elektrárny od železnice, vzdálenost od řeky, na níž může být povodeň, …

Stane-li se např. na železnici nehoda vlaku převážejícího toxické látky a dojde-li přitom k výbuchu, jaderná elektrárna musí být navržena a postavena tak, aby vydržela statické i dynamické účinky rázové vlny.