Hlavní strana » FYZIKA MIKROSVĚTA » JADERNÁ FYZIKA » Jaderná energetika » ***Uvádění jaderné elektrárny do provozu
« »

***Uvádění jaderné elektrárny do provozu

Jaderná elektrárna je velice komplikovaný objekt složený z řady dílčích, na sebe navazujících a vzájemně spolupracujících komponent - od jaderného reaktoru a jeho vybavení, přes potrubí primárního okruhu a sekundárního okruhu až např. k vypínačům, kontrolkám na panelech, počítačovému vybavení, … Z toho důvodu je zřejmé, že jadernou elektrárnu nedodá a nepostaví jedna firma, ale spolupracuje velké množství firem.

Situace je podobná jako při výrobě automobilu (šrouby, umělá hmota na palubní desku, čalounění, …) s tím rozdílem, že auto se smontuje, vyzkouší se a opouští továrnu.

Jadernou elektrárnu je možné ale vyzkoušet až na místě samém v okamžiku jejího dokončování.

Jakmile je jaderná elektrárna postavena, není možné okamžitě spustit reaktor na plný výkon a začít vyrábět elektrickou energii. Je nutno zkontrolovat a vyzkoušet elektrárnu jako celek. Před komerčním spuštěním musí proběhnout 3 fáze:

1. kompletní vyzkoušení;

2. fyzikální spouštění;

3. energetické spouštění.