« »

LHCb

LHCb (Large Hadron Collider beauty) je 21 metrů dlouhý, 10 metrů vysoký a 13 metrů široký detektor o hmotnosti 5600 tun. Fyzikům by měl pomoci odpovědět na otázku, proč je vesmír složen z běžné hmoty a ne z antihmoty.

Detektor je specializovaný na pátrání po drobných odlišností mezi hmotou a antihmotou. Tyto odlišnosti bude studovat pomocí vlastností b-kvarku. Místo kompletního uzavřeného detektoru na místě srážky, využívá detektor LCHb řadu subdetektorů, které detekují převážně částice pohybující se z místa srážky ve směru jejich původního pohybu (resp. v protisměru).

Tyto částice mohou z ostatních detektorů snadno uniknout, protože detektory jsou zaměřeny zejména na částice, jejichž trajektorie svírá s osou svazku nenulový úhel.

První z těchto subdetektorů je umístěn skoro u místa srážky částic, ostatní jsou umístěny ve vzdálenosti 20 metrů od sebe. V urychlovači LHC vznikají různé kvarky, které se ovšem velmi rychle rozpadají na jiné formy. Zaznamenat b-kvark vyžaduje důmyslný pohyblivý uzavřený detektor sledující pohyb svazku v LHC.