Hlavní strana » FYZIKA MIKROSVĚTA » KVANTOVÁ FYZIKA » Kvantová mechanika » ***Heisenbergovy relace neurčitosti
« »

***Heisenbergovy relace neurčitosti

V mikrosvětě existují dvojice veličin, u nichž není možné současně naměřit naprosto přesnou hodnotu (ostrou hodnotu). Např.:

1. vybereme-li ze světelného svazku jeden foton, je možné změřit snadno přesně jeho frekvenci f a tedy i jeho energii E a hybnost , ale ne jeho polohu

2. analogicky je tomu s elektronem v katodových trubicích - můžeme přesně určit jeho energii a hybnost, ale nikoliv polohu

3. při dopadu elektronu na fluorescenční stínítko lze určit přesně jeho polohu, ale ne energii a hybnost

Tyto skutečnosti matematicky vyjadřují Heisenbergovy relace neurčitosti.