«

ITER v číslech

Několik číselných údajů o elektrárně ITER:

hmotnost TOKAMAKu: 23000 t;

teplota plazmatu:  (tj. 10krát vyšší než v jádru Slunce, kde probíhá přirozená fúze);

hustota plazmatu: přibližně milionkrát nižší než je hustota vzduchu za běžných podmínek;

doba trvání pulsu v plazmatu: 400 s až 600 s;

poloměr trajektorie plazmatu: 6,2 m;

hmotnost vakuové nádoby: 8000 t;

vnější průměr vakuové nádoby: 19,4 m;

výška vakuové nádoby: 11,4 m;

hmotnost samotné vakuové nádoby: 5200 t;

hmotnost vakuové nádoby s množivou zónou a divertorem: 8500 t;

vnitřní objem vakuové nádoby: ;

objem centrální části vakuové nádoby, v níž se nachází plazma: ;

počet radiačních stínících bloků ve dvojitých stěnách vakuové nádoby: 9000;

hmotnost jednoho radiačního stínícího bloku: 500 kg;

plocha tepelného stínění vakuové nádoby: ;

energie uvolněná při sloučení jader deuteria a tritia: 17,59 MeV

výstupní výkon plazmatu: 500 MW;

hmotnost magnetů: 10000 t;

energie magnetického pole magnetů: 51 GJ;

maximální velikost magnetické indukce: 11,8 T;

teplota magnetů: 4 K;

délka vodiče z  použitého v magnetech: 100000 km;

pokrytí stěn vakuové nádoby: 440 modulů ve 180 variantách;

plocha pokrytí vnitřních stěn vakuové nádoby: ;

odvod tepelného výkonu pokrytím stěn vakuové nádoby: 736 MW;

teplo produkované plazmatem je 10krát vyšší, než je teplo, kterému je vystavena kosmická loď vstupující do atmosféry Země;

hmotnost kryostatu: 3850 t;

vakuum v kryostatu: 0,1 mPa;

objem vakuové komory kryostatu: ;

objem pump kryostatu: .