„Nevstupuj, kdo neznáš geometrii!“, Platon
Tématické celky v Encyklopedii: