Nová multimédia / Audio / Video
Multimédia z kategorie: video
Článek Soubor Přidáno
Volný pád m_volny_pad.wmv [05.11.2011]
Zákon zachování hybnosti m_zzh.wmv [05.11.2011]
Smykové tření m_krab.wmv [05.11.2011]
Smykové tření m_zizala.wmv [05.11.2011]
***Vláknové tření m_pad_lahve.wmv [05.11.2011]
Setrvačná odstředivá síla m_nositko_kavy.wmv [05.11.2011]
Volný pád m_volny_pad.wmv [05.11.2011]
Pohyb těles v centrálním gravitačním poli m_gravitacni_sila.wmv [05.11.2011]
Těžiště tělesa m_teziste.wmv [05.11.2011]
Kinetická energie tuhého tělesa m_gumova_koule.wmv [05.11.2011]
Kinetická energie tuhého tělesa m_moment_setrvacnosti.wmv [05.11.2011]
Kinetická energie tuhého tělesa m_podivna_kaca.wmv [05.11.2011]
Tlak tekutin m_vyrazeni_dna.wmv [05.11.2011]
Plyny (vzduch) m_atmosfera.wmv [05.11.2011]
Plyny (vzduch) m_tlak_balonek.wmv [05.11.2011]
Plyny (vzduch) m_tlak_indianek.wmv [05.11.2011]
Plyny (vzduch) m_tlak_prelevani.wmv [05.11.2011]
Harmonické kmitání mkv_harm_kmitani.wmv [05.11.2011]
Matematické kyvadlo mkv_foucalt.wmv [05.11.2011]
Rezonance mechanického oscilátoru mkv_rezonance1.wmv [05.11.2011]
Rezonance mechanického oscilátoru mkv_rezonance2.wmv [05.11.2011]
Vznik a druhy vlnění mkv_vlneni_vznik.wmv [05.11.2011]
Odraz vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění mkv_vlneni_odraz_pevny_konec.wmv [05.11.2011]
Odraz vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění mkv_vlneni_odraz_volny_konec.wmv [05.11.2011]
Odraz vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění mkv_vlneni_stojate.wmv [05.11.2011]
Chvění mechanických soustav mkv_plechovka1.wmv [05.11.2011]
Chvění mechanických soustav mkv_plechovka2.wmv [05.11.2011]
Vlnění v izotropním prostředí mkv_vlneni5.wmv [05.11.2011]
Elektrický náboj a jeho vlastnosti e_elektroskop.wmv [05.11.2011]
Elektrostatické silové působení bodových elektrických nábojů, Coulombův zákon e_kyvadlo.wmv [05.11.2011]
Elektrostatické silové působení bodových elektrických nábojů, Coulombův zákon e_polystyren_graaff.wmv [05.11.2011]
Elektrostatické silové působení bodových elektrických nábojů, Coulombův zákon e_polystyren_tyc.wmv [05.11.2011]
Elektrostatické pole nabitého vodivého tělesa ve vakuu e_faradayova_klec.wmv [05.11.2011]
Elektrostatické pole nabitého vodivého tělesa ve vakuu e_motor.wmv [05.11.2011]
Elektrostatické pole nabitého vodivého tělesa ve vakuu e_odlucovac_koure.wmv [05.11.2011]
Vodič e_indukce_lidi.wmv [05.11.2011]
Vodič e_lopatka.wmv [05.11.2011]
Izolant e_mapa_cr.wmv [05.11.2011]
Energie kondenzátoru e_energie_kondenzatoru.wmv [05.11.2011]
Energie kondenzátoru e_kondenzator.wmv [05.11.2011]
Elektrický zdroj, přeměny energie v jednoduchém obvodu e_zdroj_napeti.wmv [05.11.2011]
Fotorezistor e_fotorezistor.wmv [05.11.2011]
Samostatný výboj v plynu za atmosférického a za sníženého tlaku e_bleskojistka.wmv [05.11.2011]
Samostatný výboj v plynu za atmosférického a za sníženého tlaku e_plazma.wmv [05.11.2011]
Samostatný výboj v plynu za atmosférického a za sníženého tlaku e_plazma_zarivka.wmv [05.11.2011]
Samostatný výboj v plynu za atmosférického a za sníženého tlaku e_plazma_zvuk.wmv [05.11.2011]
***„Speciální“ cívky mg_helmholtz.wmv [05.11.2011]
Magnetické vlastnosti látek mg_latky.wmv [05.11.2011]
Elektromagnetická indukce e_elmg_indukce.wmv [05.11.2011]
Indukovaný proud mg_foucalt_brzda.wmv [05.11.2011]
Indukovaný proud mg_foucalt_kotouc.wmv [05.11.2011]
Indukovaný proud mg_foucalt_nakl_rovina.wmv [05.11.2011]
Indukovaný proud mg_levitace.wmv [05.11.2011]
Lom (refrakce) světla o_index_lomu.wmv [05.11.2011]
Lom (refrakce) světla o_lom_hranol.wmv [05.11.2011]
Optická vlákna o_opticke_vlakno.wmv [05.11.2011]
Optická vlákna o_vlakno2.wmv [05.11.2011]
Holografie o_hologram_bryle.wmv [05.11.2011]
Holografie o_hologram_fotoaparat.wmv [05.11.2011]
Holografie o_hologram_kolo.wmv [05.11.2011]
Holografie o_hologram_kostka.wmv [05.11.2011]
Holografie o_hologram_mikroskop.wmv [05.11.2011]
Holografie o_hologram_selma.wmv [05.11.2011]
Oko jako optická soustava o_setrvacnost_oka.wmv [05.11.2011]
Geometrické optické klamy o_opticky_klam.wmv [05.11.2011]
Aditivní (součtové) mísení barev o_skladani_svetla.wmv [05.11.2011]