»

Volný pád

Jedná se nejjednodušší pohyb v homogenním tíhovém poli Země. Volný pád je pohyb rovnoměrně zrychlený s nulovou počáteční rychlostí a se zrychlením rovným tíhovému zrychlení . Jeho charakteristikami je velikost okamžité rychlosti v a uražená dráha s v čase t po započetí pohybu: a .


Multimedialní obsah

fotografie [4 kB] [Uložit] m volny pad [349.25 kB] [Uložit]
Audio č.1 [2.81 MB] [Uložit]