Hlavní strana » MECHANIKA » GRAVITAČNÍ POLE » Intenzita gravitačního pole » Homogenní gravitační pole
«

Homogenní gravitační pole

Sledujeme-li pohyb nějakého tělesa v oblastech blízko povrchu Země (např. ve vzdálenosti několika set metrů), můžeme použít jistého zjednodušení. V nevelkých vzdálenostech od povrchu Země (a na malém území) se intenzita gravitačního pole mění velice nepatrně (jak její velikost tak i směr), že je možné jí považovat za konstantní (opět jak velikost tak i směr). Tento model gravitačního pole, které má ve všech místech stejnou intenzitu gravitačního pole , se nazývá homogenní gravitační pole.

Obr. 69

V levé části je obr. 69 zobrazena Země, v pravé pak malé území, na němž lze považovat směr intenzity gravitačního pole za konstantní. Její velikost lze považovat za konstantní do několika set (tisíc) metrů od povrchu Země.

Úvaha byla provedena pro Zemi, ale stejným způsobem lze zavést homogenní gravitační pole v okolí libovolného tělesa, u něhož je možné považovat vektor intenzity gravitačního pole za konstantní.

Homogenní gravitační pole je tedy speciálním případem centrálního (radiálního) gravitačního pole.