« »

Tlak tekutin

Působí-li síla o velikosti F kolmo na plochu o obsahu S, vyvolá uvnitř tekutiny tlak p definovaný vztahem ; (pascal).

Aby byl tlak definován korektně, musí být skutečně působící síla kolmá k ploše, na níž působí.

Je-li v určitém místě kapaliny tlak p, pak na libovolně orientovanou rovinnou plochu, která je v tomto místě ve styku s kapalinou, působí kolmá tlaková síla o velikosti .

Při slovním popisování fyzikálních dějů a jevů je nutné si uvědomit, že na kapalinu, předměty, … působí síla, nikoliv tlak. Tlak vzniká jako důsledek působící síly!


Multimedialní obsah

m vyrazeni dna [310.47 kB] [Uložit] maximalni zatizeni [4 kB] [Uložit]
Audio č.1 [2.17 MB] [Uložit] podtlak [4 kB] [Uložit]