Hlavní strana » MECHANIKA » GRAVITAČNÍ POLE » Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země
« »

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země

Budeme se zabývat pohyby těles, jejichž trajektorie jsou vzhledem k rozměrům Země natolik malé, že tíhové pole, v němž se tělesa pohybují, lze považovat za homogenní. Dále se omezíme na zjednodušený (a praxi těžko realizovatelný) případ, kdy na těleso nepůsobí žádná jiná síla (nejčastěji odporová síla vzduchu) kromě síly tíhové. Pohyby budeme sledovat v soustavě spojené se Zemí.