Hlavní strana » MECHANIKA » MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA » Skládání sil » Různoběžné síly » Síly, které nemají společné působiště
«

Síly, které nemají společné působiště

Při skládání dvou různoběžných sil  a , které nepůsobí ve stejném působišti, je nutno nejprve určit společné působiště P: obě síly posuneme po jejich vektorových přímkách do společného průsečíku (působiště). Takto posunuté síly  a  složíme pomocí rovnoběžníku sil a dostaneme výslednici , kterou lze po vektorové přímce opět posunout. Tak získáme sílu .

Posun výslednice  pomocných sil  a  provádíme proto, aby výsledná síla, která ekvivalentním způsobem nahrazuje zadané síly  a  působící na určité těleso, opět působila na toto těleso. Působiště síly  totiž leží podle obr. 95 uvnitř tělesa.


Obr. 95