Hlavní strana » MECHANIKA » KINEMATIKA » Úvod do kinematiky » Trajektorie a dráha hmotného bodu
« »

Trajektorie a dráha hmotného bodu

Souvislá čára, kterou hmotný bod při svém pohybu opisuje, se nazývá trajektorie hmotného bodu.

Trajektorií je čára za křídou na tabuli, čára za propiskou v sešitě, čára za letícím letadlem, …

Podle tvaru trajektorie rozdělujeme pohyby na:

1. přímočaré – jsou ty pohyby, jejichž trajektorií je přímka nebo úsečka (pád kamene na zem, pohyb tužkou při rýsování podle pravítka, …)

2. křivočaré – jsou pohyby, které mají za trajektorii libovolnou křivku (psaní tužkou, let ptáka, pohyb lyžaře – slalomáře, pohyb Země kolem Slunce, …). Zvláštním případem jsou zde trajektorie ve tvaru kružnic (již zmíněný pohyb Země kolem Slunce), kdy hovoříme o pohybu hmotného bodu po kružnici (resp. o pohybu po kružnici).

Délka trajektorie, kterou hmotný bod opíše za určitý čas t, se nazývá dráha.

Značí se s a její základní jednotkou je metr, což lze zapsat takto . Dráha hmotného bodu závisí na čase, po který se hmotný bod pohyboval. Tuto závislost lze zobrazit do grafu, v němž se na osu vodorovnou vynáší čas, na osu svislou dráha (viz obr. 13).

Obr. 13

Multimedialní obsah

let letadla [4 kB] [Uložit] Audio č.1 [2.01 MB] [Uložit]