« »

První Keplerův zákon

Planety se pohybují kolem Slunce po elipsách málo odlišných od kružnic, v jejichž společném ohnisku je Slunce.

Vzhledem k tomu, že se eliptické trajektorie planet málo liší od kružnic, je jejich numerická excentricita malá (pro kružnici je ): pro Zemi: , pro Venuši: , …

Vrchol P elipsy, v němž je planeta ke Slunci nejblíže (viz obr. 83), se nazývá perihélium (přísluní), vrchol A, v němž je planeta od Slunce nejdále, se nazývá afélium (odsluní). Při pohybu těles kolem Země (např. Měsíc) se bod P nazývá perigeum (přízemí), bod A apogeum (odzemí).

Obr. 83

Multimedialní obsah

Audio č.1 [529.3 kB] [Uložit]