Hlavní strana » MECHANIKA » GRAVITAČNÍ POLE » Intenzita gravitačního pole » Centrální (radiální) gravitační pole
»

Centrální (radiální) gravitační pole

Vzhledem k tomu, že gravitační síla míří vždy do středu tělesa, míří do středu tělesa i intenzita gravitačního pole. Taková pole se nazývají centrální gravitační pole a střed tělesa je gravitační střed centrálního pole. Centrální gravitační pole vzniká kolem každého stejnorodého tělesa tvaru koule a v okolí hmotného bodu. Centrální gravitační pole je také okolo Země, kterou lze považovat za stejnorodou kouli.

Budeme-li považovat tedy Zemi za stejnorodou kouli o hmotnosti a poloměru bude velikost intenzity gravitačního pole ve výšce h nad povrchem Země dána vztahem . Z tohoto vztahu je vidět, že velikost intenzity gravitačního pole (Země) se s rostoucí výškou nad tělesem (Zemí) zmenšuje (na obr. 68 je to schématicky znázorněno).

obr. 68

Na myšlené kulové slupce, která má střed v Zemi, má intenzita gravitačního pole ve všech bodech stejnou velikost. Na slupce s větším poloměrem je velikost intenzity gravitačního pole menší než na předchozí slupce.

Centrální gravitační pole je prostorově neohraničené. Vzhledem k závislosti na převrácené hodnotě druhé mocniny vzdálenosti je gravitační pole ve větších vzdálenostech od gravitačního středu velmi slabé. Působí-li v jednom místě gravitační pole více těles (např. Země a Měsíc, …), jejich intenzity se v daném místě vektorově sčítají.

Multimedialní obsah

Audio č.1 [2.39 MB] [Uložit]