«

Konstrukce „fintou“

Místo fyzikálního postupu skládání dvou rovnoběžných sil neležících na stejné přímce lze postupovat i jednodušeji (viz obr. 98 a obr. 99). Stačí nanést každou ze dvou sil na vektorovou přímku druhé síly a přitom změnit směr jedné ze sil. Pak spojit koncové body těchto pomocných (nově nanesených) sil. Tam, kde spojnice protne těleso, na které síly působily, je působiště výslednice uvedených dvou sil.

a) rovnoběžné síly souhlasně orientované

Obr. 98

b) rovnoběžné síly opačně orientované

Obr. 99