Hlavní strana » MECHANIKA » KINEMATIKA » Úvod do kinematiky » Mechanický pohyb
»

Mechanický pohyb

Pohyb jakéhokoliv tělesa vždy studujeme vzhledem k nějakému jinému tělesu, vztažné soustavě:

Vztažná soustava je soubor (soustava) těles, která jsou vzájemně v klidu a vůči nimž pohyb popisujeme.

Vztažnou soustavou mohou být skutečná tělesa (strom u silnice, divák na atletických závodech, …) a nebo tělesa myšlená (soustava souřadnic, …).

Klid nebo pohyb je proto vždy relativní - závisí na volbě vztažné soustavy.

Na dálnici jede v pravém pruhu Škoda 120, v levém jede stejně velkou rychlostí Škoda Felicia. Felicia je vzhledem ke Škodě 120 v klidu, zatímco vzhledem ke stromům, stojícím podél dálnice, se pohybuje.

Hmotný bod je každé těleso, jehož rozměry jsou vzhledem k rozměrům zvolené vztažné soustavy zanedbatelné. Je charakterizován pouze hmotností tělesa. Nezajímáme se o jeho vnitřní strukturu.

Zavedením hmotného bodu si popis fyzikální situace zjednodušujeme, abychom nemuseli brát v úvahu detaily (vnitřní složení, tvar, …), které pohyb neovlivní vůbec (a nebo jen nepatrně). Hmotným bodem může být ping-pongový míček, ale i slon nebo planeta Země. Závisí na volbě vztažné soustavy.

Slona prohánějícího se po prérii lze za hmotný bod považovat; slona v kleci nákladního auta, které slona převáží z jedné ZOO do druhé, za hmotný bod považovat nelze!

Multimedialní obsah

fotografie [4 kB] [Uložit] Audio č.1 [1.88 MB] [Uložit]