« »

Druhý Keplerův zákon

Obsahy ploch opsaných průvodičem planety za jednotku času jsou konstantní.

Ekvivalentní tvrzení: Velikost plošné rychlosti pohybu planet je konstantní.

Průvodič je úsečka spojující střed planety se středem Slunce. Jeho velikost i směr se během pohybu planety stále mění, ale obsahy ploch, které opíše za stejné doby jsou stejné. Nejkratší průvodič má planeta v perihéliu, nejdelší v aféliu. Díky tomu je velikost rychlosti planety v aféliu menší než velikost rychlosti planety v perihéliu, neboť v blízkosti perihélia musí planeta urazit za tutéž dobu delší dráhu (podle druhého Keplerova zákona). Pohyb planety je tedy nerovnoměrný a pro velikost okamžité rychlosti v planety platí .

Obr. 84

Vzhledem k tomu, že se vzdálenost planety od Slunce mění, zavádí se střední vzdálenost planety od Slunce, která je rovna délce hlavní poloosy a elipsy.

Země prochází perihéliem v lednu, aféliem v červenci. Z toho vyplývá, že na severní polokouli je zimní půlrok kratší než letní.

Promyslete si sami, odkud vyplývá tvrzení o délce zimy a léta na severní polokouli.

Multimedialní obsah

fotografie [4 kB] [Uložit] Audio č.1 [586.81 kB] [Uložit]
zdanliva velikost mesice [427.62 kB] [Uložit]