«

Umělá radioaktivita

V roce 1934 objevili manželé Frédéric (1900 - 1958) a Iréne (1897 - 1956, oba získali Nobelovu cenu za fyziku roku 1935) Joliot - Curieovi umělou radioaktivitu. Zjistili, že ostřelováním hliníku  částicemi α vznikne nový v přírodě neexistující nuklid fosforu  a neutron podle reakce: . Fosfor  má poločas přeměny pouze 130 sekund a přeměnou  přechází na stabilní izotop křemíku .

Umělé radionuklidy se v současné době připravují průmyslově ostřelováním atomových jader nabitými částicemi z urychlovačů nebo neutrony z jaderných reaktorů. Využití radionuklidů v praxi (v řadě oblastí vědy, techniky, medicíny, …) je dáno tím, že radionuklidů bylo získáno již několik tisíc. Umělé radionuklidy vznikají rovněž jako štěpné produkty v energetických jaderných reaktorech nebo při pokusných jaderných explozích. Ostřelováním jader neutrony a těžkými ionty byly získány též radionuklidy s protonovým číslem větším než 92 - tzv. transurany. K nejdůležitějším z nich patří silně toxické plutonium s poločasem rozpadu 24 000 let.

Negativní změny může způsobit radioaktivního záření v organismu lidí.