Hlavní strana » FYZIKA MIKROSVĚTA » ATOMOVÁ FYZIKA » Lasery » Princip laseru » Výhody světelného paprsku laseru
«

Výhody světelného paprsku laseru

Srovnáme-li laserový paprsek, vyvolaný stimulovanou emisí, se světélkováním luminoforu, vyvolaném spontánní emisí, zjistíme, že laserový záblesk:

1. je podstatně kratší - trvá ;

2. má nepatrnou rozbíhavost;

3. je vysoce monofrekvenční (tj. světelný paprsek je tvořen světlem o téměř jediné frekvenci);

4. je koherentním vlněním (tj. představuje přesnou sinusovou elektromagnetickou vlnu);

5. přenáší elektromagnetickou energii o vysoké prostorové, časové a spektrální hustotě, přičemž je tato energie soustředěna v malé oblasti prostoru, krátkém časovém intervalu a úzké oblasti vlnových délek (frekvencí)

Z těchto vlastností také plynou možnosti využití laseru v praxi.