Hlavní strana » FYZIKA MIKROSVĚTA » ATOMOVÁ FYZIKA » Lasery » ***Typy laserů » Lasery využívající svazky nabitých částic
«

Lasery využívající svazky nabitých částic

Tyto lasery nepracují na kvantových přechodech, ale využívají synchronizované oscilace částic. Byly vytvořeny lasery se svazky rychlých elektronů, takzvané FEL lasery (free electron lasers, lasery na volných elektronech), případně jiných nabitých částicích. Takové lasery mají těsnou návaznost na urychlovače částic.