« »

Další zákony zachování

Při dalším studiu srážek částic, jejich vzniku a zániku, … byly postupně objevovány další vlastnosti částic, které se zachovávají - podivnost, půvab, krása, pravdivost, … Tyto vlastnosti velmi úzce souvisí s kvarkovou teorií. Už se ale nejedná o zákony zachování v pravém slova smyslu, tj. o zákony s univerzální platností. Z těchto zákonů zachování, které se týkají uvedených „podivných“ veličin, totiž existuje řada výjimek.