Hlavní strana » FYZIKA MIKROSVĚTA » JADERNÁ FYZIKA » Radioaktivita » ***Střední doba života
« »

***Střední doba života

V souvislosti s rozpadovým zákonem se někdy také hovoří o tzv. střední době života , kterou je možné vyjádřit vztahem . Jedná se dobu, která je tedy relativně blízká poločasu rozpadu, ale není přesně stejná. Střední doba života radioaktivního nuklidu udává střední dobu, za kterou klesne počet  atomů nebo jader určitého druhu, existujících v určitém stavu, na počet N, pro který platí .

Existuje-li na počátku  atomů (nuklidů) nebo jader určitého druhu v daném stavu a zmenší-li se za dobu t tento počet na N, je střední doba života  dána vztahem: .