«

Směrová charakteristika mikrofonu

Směrová charakteristika je závislost citlivosti mikrofonu na úhlu, který svírá akustická osa mikrofonu s osou akustického zdroje. Akustická osa mikrofonu je u rotačně symetrických mikrofonů většinou totožná s jeho osou geometrickou, u ostatních je určena výrobcem.


Obr. 265Obr. 266
Obr. 267

Gradientní mikrofony jsou směrové a mohou mít tyto směrové charakteristiky (na obr. 268 je základní přehled, některé z nich jsou na samostatných obrázcích obr. 265 až obr. 267):

1. kulová - typická pro tlakové mikrofony. Tlakový mikrofon je při nízkých a středních frekvencích (tj. ) všesměrový, jeho citlivost je v tomto pásmu pro všechny směry stejná. Pro vyšší frekvence se stává jednostranně směrovaným, což je způsobeno deformací akustického pole rozměry mikrofonu (vlnová délka je srovnatelná s rozměry mikrofonu).

Vyšší frekvence znamená menší vlnovou délku. Při frekvenci řádově 10000 Hz je vlnová délka rovna , což jsou rozměry srovnatelné s rozměry citlivých částí mikrofonu.

2. ledvinová (kardioidní) (viz obr. 265) - mikrofon zachycuje zvuk z oblasti přímo před sebou

3. kuželová

4. superledvinová (viz obr. 266) - jedná se o protaženou verzi ledvinové charakteristiky mikrofonu umožňující vytáhnout jeden zvuk z celé škály. Jde o přechod z charakteristiky kardioidní na osmičkovou.

5. osmičková (viz obr. 267) - mikrofon s touto charakteristikou je citlivý na zvuk přicházející zepředu i zezadu a je možné ho použít např. k nahrávání duet, k záznamu zvuku přímého i odraženého v koncertní síni, …


Obr. 268