»

Polovodiče

Polovodiče byly teoreticky předpovězeny ve 20. letech 20. století, ale první byly vyrobeny až po druhé světové válce. Od té doby se jejich výroba stále zdokonalovala a dnes jsou součástí řady elektronických zařízení.

Podle měrného elektrického odporu lze látky rozdělit na:

1. kovy - , nejlepším vodičem je stříbro:

2. polovodiče -

3. izolanty - , nejlepším izolantem je diamant:

Při srovnání měrného odporu nejlepšího vodiče (stříbra) a nejlepšího izolantu (diamant) zjistíme, že se liší o 24 řádů!!! Neexistuje ve fyzice jiná charakteristika látek, která by měla tak široký interval.

A přitom dělení podle měrného odporu je nejlepší, jak rozdělit látky na vodiče, polovodiče a izolanty.

Druhým kritériem, pomocí něhož lze definovat polovodič, je teplotní závislost odporu:

1. kovy - s rostoucí teplotou roste měrný odpor (a tedy i odpor)

2. polovodiče - s rostoucí teplotou většinou měrný odpor (a tedy i odpor) klesá

Mezi polovodiče patří řada pevných látek - křemík, germánium, selen, telur, uhlík (grafit), sulfid olovnatý, sulfid kademnatý, arsenid galia, …

Multimedialní obsah

Audio č.1 [1.02 MB] [Uložit]