« »

Kapacita vodiče, kondenzátor

Připojíme-li osamocený vodič ke svorce zdroje, získá vodič stejný potenciál, jaký má svorka. Náboj na vodiči je přímo úměrný jeho potenciálu: . Konstanta úměrnosti se nazývá kapacita vodiče a je závislá na velikosti a tvaru vodiče;  (farad).

Jednotka farad je velká – proto se používají jednotky dílčí. Běžná kapacita kondenzátorů se pohybuje v pF až mF.

Potenciál osamoceného kulového vodiče o poloměru R na jeho povrchu je: . Kapacita kulového vodiče tedy je:

Kapacita osamoceného vodiče je malá, mnohem větší kapacitu má soustava dvou plochých vodičů oddělených od sebe vrstvou dielektrika (vzduch, slída, …) – kondenzátor.

Kondenzátor si tak můžeme představit jako součástku, která slouží ke krátkodobé kumulaci elektrického náboje (resp. elektrické energie).

V závislosti na geometrickém uspořádání elektrod kondenzátoru rozlišujeme tři základní typy:

1.     deskový kondenzátor;

2.     válcový kondenzátor;

3.     kulový kondenzátor.

Multimedialní obsah

destrukce kondenzatoru [4 kB] [Uložit] Audio č.1 [1.32 MB] [Uložit]
historicke modely [4 kB] [Uložit] kondenzatory [4 kB] [Uložit]
kondenzatory otocne [4 kB] [Uložit] lifter [4 kB] [Uložit]