Hlavní strana » ELEKTŘINA A MAGNETISMUS » ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH » Vznik a vedení elektrického proudu v polovodičích
« »

Vznik a vedení elektrického proudu v polovodičích

Existují dva základní mechanismy vedení elektrického proudu v polovodičích:

1. vlastní vodivost - způsobena pouze samotným prvkem, který tvoří polovodič

2. příměsová vodivost - do daného prvku se přidávají prvky jiné, které výrazným způsobem ovlivňují vodivost polovodiče

V této souvislosti je nutné pečlivě rozlišit mezi dvěma pojmy:

1. nečistota - ve struktuře polovodiče se objevuje nahodile a její přítomnost není žádána. Do struktury polovodiče se dostává např. při tuhnutí taveniny přímo při výrobě krystalu polovodiče.

2. příměs - do struktury polovodiče se zabudovává cíleně tak, aby požadovaným způsobem ovlivnila vodivost polovodiče