« »

Šum mikrofonu

Šumové vlastnosti mikrofonu se vyjadřují odstupem šumového napětí. Je to poměr mezi výstupním napětím mikrofonu, které vyvolá referenční hladina zvuku (tomu odpovídá akustický tlak ), a šumovým napětím na výstupu mikrofonu při jeho umístění v dokonale tichém prostředí. Vlastní šum mikrofonu je způsoben elektrickými obvody (cívka, zesilovač, …) a tepelným pohybem molekul vzduchu, které narážejí na membránu.