Hlavní strana » ELEKTŘINA A MAGNETISMUS » ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH » Elektrická dvojvrstva a standardní elektrodový potenciál
« »

Elektrická dvojvrstva a standardní elektrodový potenciál

Pro pochopení průběhu a aplikací elektrolýzy, zejména při konstrukci galvanických článků, je nutné pochopil vznik elektrické dvojvrstvy a chápat pojem standardní elektrodový potenciál.