»

Frekvenční charakteristika reproduktoru

Frekvenční charakteristika je závislost hladiny akustického tlaku v určitém bodě před reproduktorem na frekvenci, při konstantním napětí na svorkách reproduktoru. Udává se většinou pro bod v ose reproduktoru. Pro kvalitní reprodukci by měl být frekvenční rozsah alespoň . Frekvenční charakteristika se měří v dostatečné vzdálenosti od reproduktoru ve volném prostoru (tj. v bezdozvukové místnosti).

V celém akustickém pásmu není možné zajistit uspokojivou reprodukci jedním reproduktorem. Vyhovující přenosové vlastnosti může mít jedině soustava reproduktorů, z nichž každý přenáší jen určité frekvenční pásmo. Proto se konstruují reproduktory:

1. hlubokotónové

2. středotónové

3. vysokotónové

Pro méně náročné použití se používají i reproduktory širokopásmové, miniaturní, … Pro některé aplikace je výhodné použít reproduktor s omezenou frekvenční charakteristikou, čímž lze dosáhnut např. lepší srozumitelnost řeči.