«

Trojfázové transformátory

Trojfázové transformátory se používají k transformaci trojfázového proudu. Jejich konstrukce je obdobná jako u jednofázových transformátorů. Jejich jádro má tři magnetické větve. Každá fáze má vlastní primární vinutí a sekundární vinutí. Cívky primárního vinutí resp. cívky sekundárního vinutí jsou v zapojení do hvězdy nebo v zapojení do trojúhelníka.

Transformátory pro velké výkony se značně zahřívají a proto je třeba je chladit. Větší transformátory bývají ponořeny ve speciální nádobě s olejem, který odvádí teplo a chladí se přes stěny nádoby vzduchem.