« »

Osvětlení přechodu

Pokud osvětlíme přechod PN, vznikají generací v oblasti přechodu elektrony a díry (potřebnou energii dodává světlo resp. obecně elektromagnetické záření). Záporně nabité elektrony jsou přitahovány ke kladně nabitým nevykompenzovaným iontům v oblasti N, zatímco kladné díry se pohybují do oblasti P. Přes hradlovou vrstvu se pohybují nabité částice a tedy obvodem protéká elektrický proud. V obvodu bychom naměřili napětí. Vzhledem k tomu, že vzniklo osvětlením přechodu, říká se mu fotoelektrické (fotoelektromotorické) napětí. Při osvětlení přechodu (hradla) došlo k uvolnění elektronů - nastal hradlový fotoefekt.