»

Výchozí situace

Moderní společnost klade vysoké požadavky na přenos informací v různé podobě - mluvené slovo, obraz, údaje měřících přístrojů, počítačová data, … Problematikou tohoto přenosu se zabývá samostatný technický obor - sdělovací technika. Přenos informací se uskutečňuje mnoha způsoby, pomocí často značně složitých zařízení používaných ve sdělovacích soustavách rozhlasového a televizního vysílání.