« »

Zkreslení reproduktoru

Lineární zkreslení reproduktoru popisuje jeho frekvenční charakteristika. Nulové lineární zkreslení znamená ideálně rovnou frekvenční charakteristiku.

O nelineárním zkreslení se mluví tehdy, jsou-li v reprodukovaném signálu frekvence, které budící signál neobsahuje. Nelineární zkreslení může být:

1. harmonické - nově vzniklé frekvence jsou celočíselným násobkem nebo podílem budící frekvence

2. intermodulační - vzniká při reprodukci více různých frekvencí současně. Přitom vznikají součtové a rozdílové frekvence, které nejsou v harmonickém vztahu k základním tónům. Toto zkreslení je možné značně omezit rozdělením reprodukce do několika pásem.

Při snižování zatížení výrazně klesá nelineární zkreslení, jehož hlavními příčinami je:

1. nelineární chování závěsu kmitací cívky a membrány

2. nehomogenní magnetické pole

3. superponování magnetického pole kmitací cívky na pole permanentního magnetu

4. vznik vířivých proudů

5. deformace membrány při kmitání