»

Základní dělení zvuků

Zvuky lze obecně rozdělit do dvou základních skupin:

1. tóny (hudební zvuky) - grafem závislosti intenzity (hlasitosti) zvuku na čase je periodická funkce

Mezi tóny patří zvuky hudebních nástrojů, samohlásky lidské řeči, …

2. hluky (šumy, praskání, skřípání, …) - grafem závislosti intenzity (hlasitosti) na čase není periodická funkce

Mezi hluky patří i souhlásky lidské řeči, …

Tóny se pak dále ještě dělí na:

1. tóny jednoduché - mají harmonický průběh, tj. grafem závislosti intenzity (hlasitosti) zvuku na čase je funkce sinus (viz obr. 50)

2. tóny složené - jejich průběh je periodický, ale už se nejedná o sinusoidu (viz obr. 51). Zvuky obsahují kromě základní frekvence ještě i tzv. vyšší harmonické, na základě nichž dokážeme jednotlivé zdroje zvuku odlišit.

Samohlásky lidské řeči, zvuky hudebních nástrojů, …


Obr. 50Obr. 51

Multimedialní obsah

Prezentace č.1 [1.2 MB] [Uložit]