« »

Píšťaly

V některých hudebních nástrojích se namísto strun, naladěných na určité tóny, používají retní (obyčejně otevřené) nebo jazýčkové píšťaly. Jsou to trubice s kruhovým, čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem, ve kterých se vzduch uvádí do podélného chvění buď foukáním proti ostré hraně, která se nazývá ret, nebo chvěním pružného jazýčku. Pro rychlost zvuku je možné odvodit přibližný vztah , kde je Poissonova konstanta, p tlak plynu ve válci píšťaly a hustota plynu ve válci. Stejným postupem jako u strunných nástrojů, dostáváme pro základní frekvenci vztah .

Úpravou právě uvedeného vztahu na základě stavové rovnice ideálního plynu můžeme dospět k vyjádření rychlosti zvuku na teplotě T a druhu plynu (druh plynu je určen molární hmotností ): , kde R je molární plynová konstanta.

Pomocí tohoto vztahu lze poměrně dobře vysvětlit i „kvákavý hlas“ v héliu.


Multimedialní obsah

fotografie [4 kB] [Uložit]