« »

***Ucho

Ucho je velice citlivý orgán, o čemž svědčí následující fakt: změna tlaku při frekvenci způsobí vychýlení bubínku řádově o a výchylky smyslových buněk ve vnitřním uchu jen asi , což je méně než je průměr molekuly vodíku. Na druhou stranu je ucho schopno snášet tlaky až milionkrát větší.

K tomu, abychom dobře slyšeli nám stačí jedno správně fungující ucho. Obě uši jsou nutné k určení původu zvuku a vzdálenosti jeho zdroje. Na bubínek vzdálenějšího ucha dopadne zvuk s jistým nepatrným zpožděním. Toto zpoždění pak umožňuje lokalizovat zdroj a vzdálenost. Sluchový analyzátor je schopen přesně zachytit časový rozdíl až .