Hlavní strana » MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ » ZVUKOVÉ VLNĚNÍ » ***Ucho » Účinek hluku na lidský organismus
«

Účinek hluku na lidský organismus

Hluk může u člověka vyvolat změny, které je možné rozdělit do těchto skupin:

1. poruchy v oblasti sluchu - poškození sluchového ústrojí, perforace bubínku, vznik nedoslýchavosti (hluchoty), …

2. poruchy v nervové soustavě - poruchy vegetativní regulace krevního oběhu a trávení, funkční změny psychomotorických funkcí, poruchy spánku, poruchy emocionální rovnováhy, …

3. poruchy celkové regulace člověka - narušení rovnovážných funkcí organismu, snížení odolnosti, …

Pro životní aktivitu člověka je nutná jistá hladina zvuku, která uchovává dobrou náladu a udržuje zdravou psychickou pohodu. Existuje tedy několik „význačných“ hladin intenzity zvuku:

1. - většina lidí pokládá tuto intenzitu zvuku za hluboké ticho, které ovšem může dráždit stejně jako nadměrný hluk (lidé v poušti, polárních oblastech, „bezzvukové cely mučení“ v německých koncentračních táborech, …). Z toho důvodu je nutné např. v kosmických lodích vytvářet zvukovou „kulisu“, aby se život kosmonautů přiblížil životu na Zemi.

2. - příjemné ticho

3. - šum moře, řek, stromů, …, tedy intenzita zvuku, při níž si člověk nejlépe odpočine.

Mezi faktory, ovlivňující účinek zvuku na lidský organismus, patří intenzita zvuku, jeho frekvence, rozložení zvuku v čase a psychický vztah člověka k hluku (hluk od souseda, mladý člověk na diskotéce, …). Při hodnocení účinku hluku na lidský organismus rozlišujeme tyto oblasti:

1. oblast psychického působení (do ) - zdraví není bezprostředně škodlivá, rozhoduje ale individuální vnímavost

2. oblast vegetativních funkcí (při bdění, při spánku) - člověk se stává nervóznější, zužují se cévy, zrychluje se dýchání, zvyšuje se činnost srdce, rozšiřuje se zornice, křečovitě se svírá žaludek

3. oblast poškození sluchu () - poškozují se sluchové buňky, může dojít až k ohluchnutí

4. oblast smrtelného poškození (nad )

Zvuky, v nichž převládají určité frekvence působí škodlivěji než zvuky, jejichž frekvence mají širší rozsah. Vysoké tóny vnímáme intenzivněji (zdají se hlasitější) než tóny nižší o stejné intenzitě.

Podle rozložení v čase se hluk dělí na:

1. ustálený - zvuk, jehož hladina se v daném místě nemění v čase o více než

2. proměnlivý - zvuk, jehož hladina v čase kolísá o více než . Ten se dále dělí na:

a) přerušovaný - zvuk náhle mění hladinu akustického tlaku nebo hladinu hluku, který se v průběhu hlučného intervalu ustálí

b) nepravidelný - mění hladinu hluku v čase náhodně

c) impulsní - zvuk tvořený jednotlivými impulsy s trváním do nebo sledem impulsů následujících po sobě v intervalech delších než .

Člověk se stává nahluchlým (nedoslýchavým), je-li vystaven 2 až 3 roky denně intenzitě . Hluk působí destruktivně též na materiál.