»

Vlnění

Vlnění je jedním z nejrozšířenějších fyzikálních jevů.

Vlněním je zvuk, světlo, rozhlasový a televizní signál, pomocí vlnění spolu komunikují mobilní telefony, …

Ačkoliv se tyto různé druhy vlnění podstatným způsobem liší, základní vlastnosti a principy jsou stejné. A ty budou ukázány na mechanickém vlnění.

Dopadne-li např. kámen na klidnou hladinu rybníka, vznikne kmitavý rozruch, který se z místa vzniku šíří všemi směry. Dostihne-li vlnění předmět ležící na hladině (list ze stromu, kachnu, …), rozkmitá jej, ale neposune z místa.

Podstatou mechanického vlnění je tedy přenos kmitání látkovým prostředím. Šíření vln není spojeno s přenosem látky, ale přenáší se energie.