« »

Dutinové rezonátory

Pohlcování zvuku dutinovými rezonátory je založeno rovněž na principu rezonance, při níž kmitajícím prvkem jsou částice vzduchu obsažené v otvoru spojujícím vzduchovou dutinu s vnějším prostředím.

Rozkmitávající se částice (např. vzduchu) odebírají část akustické energie na svůj pohyb. Tím se zmenšuje akustická energie v prostoru a tedy klesá i hlasitost zvuku.

Rezonanční frekvence je určena rozměry vzduchové dutiny a rozměry a tvarem spojovacího otvoru. Podobně jako u předchozích typů je nutné pásmo pohlcování rozšířit vložením pórovitého materiálu do dutiny. Dutinové rezonátory se používaly už ve starověku, jak o tom svědčí nálezy amfor zabudovaných v antických chrámech a amfiteátrech. V současné době se používají tvárnicové rezonátory, v nichž je rezonanční systém vytvořen speciální tvárnicí nebo keramickým prvkem, a děrované desky, u kterých lze rezonanční frekvenci regulovat volbou velikosti a hustoty otvorů i tloušťkou odsazení děrované desky od pevného podkladu. Na rozdíl od desek kmitajících se děrované desky připevňují k podkladu pevně. K výrobě těchto obkladů se používají tvrdé dřevovláknité desky nebo ocelové či hliníkové plechy.