« »

Přímkový zdroj hluku

Přímkový zdroj hluku je např. dálnice se souvislým proudem automobilů. Intenzita zvuku bude v tomto případě stejná na válcových plochách, jejichž plocha S je přímo úměrná vzdálenosti r od zdroj zvuku (resp. zdroje hluku).

Tyto válcové plochy by byly hypoteticky „obaleny“ kolem uvažovaného přímkového zdroje zvuku (např. dálnice) tak, že osa těchto válcových ploch by byla totožná s podélnou osou zdroje zvuku (v tomto případě by ležela v dálnici).

Vzhledem k tomu, že intenzita I je úměrná převrácené hodnotě plochy S, bude platit  a tedy  pro příslušné vzdálenosti  a  od zdroje zvuku, pro příslušné intenzity  a  a pro akustické tlaky  a .

Vzhledem k tomu, že při dvojnásobné vzdálenosti od zdroje bude v tomto případě intenzita poloviční, lze říci, že zdvojnásobením vzdálenosti od zdroje zvuku klesne hladina intenzity zvuku o 3 dB (analogie skládání dvou zvuků stejných intenzit).