« »

Zvukovod

Zvukovod je uzavřený prostor s odraznými stěnami, jehož jeden rozměr výrazně převyšuje rozměry ostatní. Nejčastějším příkladem zvukovodu v budovách je vzduchotechnické potrubí. Ocelový pozinkovaný plech, z něhož je toto potrubí většinou vyrobeno, velmi málo pohlcuje zvuk. Intenzita zvuku dopadající na stěny potrubí se z větší části odráží zpět, takže téměř neklesá v závislosti na vzdálenosti od zdroje zvuku. Určitý útlum se projeví až při délkách potrubí převyšujících 10 m až 20 m. K velmi významnému útlumu dochází jen v místech diskontinuity potrubí, tj. při změně průřezu nebo směru potrubí a v místech jeho větvení nebo vyústění. Na tomto principu (změna průřezu) jsou konstruovány tlumiče hluku výfuku spalovacích motorů. Zvukovod se také používá při konstrukci nepřímo vyzařujících reproduktorů.

U potrubí větších průřezů (jako je např. právě potrubí vzduchotechnické) se používají absorpční tlumiče (buňkové tlumiče). Jedná se o části potrubí, které jsou zevnitř vyloženy pórovitým zvuk pohlcujícím obkladem, případně je deskami obkladu měněn směr proudění vzduchu

Vytváří se tak jakýsi labyrint, kterým vzduchu musí projít.

Tyto buňkové tlumiče způsobují sice ztrátu tlaku proudícího vzduchu, takže je třeba s tím počítat při volbě ventilátoru, ale na druhé straně jsou vysoce účinné při tlumení zvuku ventilátoru nebo přenosu zvuku mezi jednotlivými místnostmi v budově s tímto typem potrubí.


Multimedialní obsah

zvukovod [4 kB] [Uložit]