«

***Negativní vliv

Použití ultrazvuku přináší pro živé organismy také riziko. Exponované buňky se mohou poškodit:

1. mechanicky - buňky při určitých frekvencích rezonují a trhají se

2. termicky - energie ultrazvuku se při jeho absorbování přemění na teplo

3. chemicky - dochází ke změnám ve struktuře a složení chemických látek, vznikají volné radikály, inaktivují se enzymy

4. excitačně - molekuly se energeticky vzbuzují (podobně jako při ionizaci)

U lidí se po ultrazvukové expozici pozorují výrazné poruchy v krvi, bolest hlavy, únava, mdloby, bušení srdce, narušuje se funkce pohlavních žláz, … Při trvalém působení ultrazvuku může dojít k ochrnutí (smrti).