«

Kombinované pohlcovače

Mezi kombinované pohlcovače se řadí vícenásobné rezonanční soustavy tvořené několika rezonančními prvky řazenými za sebou a akustická tělesa, což jsou prostorové útvary vyrobené většinou z pórovitého materiálu krytého pletivem nebo tkaninou mající tvar jednoduchých geometrických těles. Tyto předměty se zavěšují pod stropní konstrukci. Kombinované pohlcovače poskytují nejlepší efekt, tj. mají nejvyšší koeficient pohltivosti v rozsahu co možná nejširšího pásma frekvencí.