« »

***Blackburnovo kyvadlo

Blackburnovo kyvadlo je kyvadlo, pomocí něhož lze zviditelnit Lissajousovy obrazce, které vznikají při skládání dvou kolmých kmitů. Kyvadlo má horní část závěsu dvojitou, spodní je jednoduchá a k ní je připevněna nádobka naplněná pískem nebo jiným vhodným sypkým materiálem (viz obr. 17). Kyvadlo lze přibližně považovat za dvě matematická kyvadla s délkami závěsů a . Těmto délkám závěsů pak odpovídají periody a , pro které platí vztahy a .

Obr. 16

Délky závěsů jsou měřeny od místa závěsu k těžišti tělesa, které na daném závěsu kmitá. Vzhledem k silám napínajícím všechny závěsy jsou tyto závěsy stále napnuté, neprověšují se. První kyvadlo s délkou závěsu kmitá v rovině kolmé k rovině obrázku kolem bodů upevnění v horním rámu. Druhé kyvadlo s délkou závěsu kmitá kolem bodu K v rovně obrázku. Obě kmitání jsou na sebe tedy kolmá a soustava má dva stupně volnosti.

Zavěšené těleso se tedy pohybuje po křivce, která je generovaná rotací kružnice se středem v bodě K a poloměrem kolem bodů upevnění horního závěsu.

Nastavíme-li periody (resp. délky závěsů) kyvadel tak, aby poměr byl vyjádřen podílem dvou celých čísel, bude kyvadlo (nádobka s pískem) opisovat poměrně jednoduché křivky - tzv. Lissajousovy obrazce. Kyvadlo se totiž vlastně kýve ve dvou na sebe navzájem kolmých směrech. Délku závěsů kyvadel lze přitom nastavit posunem kroužku (třemenu) K.

Posuvem kroužku K se přitom mnohem více mění délka než .