«

Restaurační efekt

Tzv. „restaurační efekt“ (coctail party effect) souvisí s dobou dozvuku. Tento efekt vzniká tam, kde se v uzavřeném prostoru shromažďuje větší počet lidí, z nichž většina současně hovoří. V důsledku hovoru více osob najednou vzniká v místnosti akustické pole s hladinou akustického tlaku (resp. hladina intenzity zvuku), která narušuje srozumitelnost vzájemné komunikace a nutí hovořící osoby zvyšovat hlas. Tím se však dále zvyšuje hladina akustického tlaku (hladina intenzity zvuku) v místnosti a jev se dále opakuje a nabývá na síle. Vzestup hladin se zastaví až po rezignaci části osob na vzájemnou komunikaci (hlavně na větší vzdálenost než jen s nejbližším sousedem) nebo je limitován možnostmi akustického výkonu lidského hlasu.

Tento nepříjemný a pro uživatele uzavřeného prostoru velice obtěžující efekt lze výrazně omezit obkladem stropu místnosti takovým materiálem, jehož koeficient pohltivosti má hodnotu alespoň 0,6 v celém intervalu frekvencí (250; 2000) Hz.

Podle hygienických předpisů je třeba takovýto obklad instalovat ve sborovnách a konferenčních místnostech, v učebnách pracovního vyučování, v učebnách techniky a administrativy, v tělocvičnách, ve školních jídelnách, v denních místnostech jeslí a mateřských škol, v hotelových halách, v restauracích, v obchodních domech, …

Prostě všude tam, kde se schází velké množství lidí, kteří mezi sebou hovoří.