« »

***Dopplerův jev (efekt)

Z praxe asi známe situaci, že pokud se k nám blíží např. houkající sanitka, má zvuk houkačky vyšší frekvenci (větší absolutní výšku), než když se od nás vzdaluje.

Jev, který spočívá ve změně frekvence pohybujícího se zdroje zvuku oproti frekvenci téhož zdroje zvuku v klidu, je pojmenován podle rakouského fyzika a matematika Christiana Dopplera (1803 - 1853), kterému se v roce 1842 podařilo tuto „záhadu“ vyřešit.

Dopplerův efekt se netýká pouze zvuku - setkáváme se s ním i u elektromagnetického vlnění (a tedy i u světla). Dopplerova jevu u elektromagnetického vlnění v hojné míře využívá astronomie.

Fyzikálně Dopplerův jev popíšeme na třech situacích:

1. pohybující se zdroj vlnění

2. pohybující se pozorovatel

3. pohybující se zdroj i pozorovatel