Hlavní strana » MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ » ZVUKOVÉ VLNĚNÍ » ***Zvuk v otevřeném prostoru » Zdroj vyzařující do polokulového prostoru
« »

Zdroj vyzařující do polokulového prostoru

V praxi velmi často existuje zdroj zvuku (resp. zdroj hluku) vyzařující pouze do polokulového prostoru.

Např. bodový zdroj (reproduktor, …) na velké rovné louce.

V tomto případě se veškerá (resp. většina) akustická energie vyzářená směrem dolů odráží nahoru. Tak se zdvojnásobí hustota energie v prostoru nad zdrojem zvuku, a proto se zdvojnásobí i intenzita zvuku vyzařovaného zdrojem zvuku. Podle vztahu, který platí pro bodový zdroj zvuku ve volném prostoru, a na základě vztahu pro výslednou intenzitu dvou zvuků stejných intenzit pro výslednou hladinu intenzity zvuku dostáváme vztah .

Člen „+3“ odpovídá právě tomu, že v prostoru nad zdrojem zvuku je intenzita zvuku dvojnásobná ve srovnání s intenzitou zvuku vydávaného zdrojem zvuku.